Wat te doen bij schade?

Uw verzekeraar heeft voor het verwerken van uw melding informatie nodig over het mogelijke schadebedrag. Het beste kunt u de volgende stappen nemen:

  1. Neem altijd eerst contact op met Stam Caravans, wij geven telefonisch een grove schatting van de schade en kunnen gelijk aangeven wanneer u voor expertise of reparatie langs kunt komen.
  2. U neemt contact op met uw verzekeringsmaatschappij en brengt ze op de hoogte van de schade en geeft aan bij welke reparateur u de caravan wilt brengen en wanneer. U vraagt uw maatschappij een expert langs te sturen, bij voorkeur binnen 2 werkdagen nadat u de caravan bij ons heeft gebracht, om de schade op te nemen.
  3. U stuurt een schadeformulier aan uw maatschappij op.
  4. Wilt u onderstaande gegevens/papieren meenemen als u de caravan bij ons komt brengen:
    a. Polisnummer en evt het bedrag van eigen risico
    b. Gegevens verzekeringsmaatschappij en evt. tussenpersoon
    c. Kentekenbewijs